Χρησιμοποιούμε cookies!

Πολιτική ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες !

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία Adonio Adriano βρίσκεται στον χώρο των ACCESSORIES με την ανωτέρω επωνυμία και με την σημερινή της σύνθεση και δομή από το 2012, ενώ ως οικογενειακή επιχείρηση από το 2002. Την επιτυχημένη πορεία της στον συγκεκριμένο χώρο οφείλει στην αγάπη και εμπιστοσύνη των πελατών και συνεργατών της, την οποία η εταιρεία ανταποδίδει με την εκτίμηση και τον σεβασμό που δείχνει σε αυτούς σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας τους. Ετσι, για την διατήρηση αυτής της άριστης σχέσης και προς αποφυγή τυχόν μελλοντικών παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, αποφασίσθηκε η αποστολή αυτής της επιστολής, που εμπεριέχει, συνοπτικά, τους βασικούς κανόνες της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας μας και τους όρους πωλήσεως των προϊόντων μας. 

1. Κάθε σεζόν η εταιρεία ενημερώνει, αποστέλλοντας και σχετικές προσκλήσεις, τους πελάτες της για δειγματισμό καινούργιας συλλογής και για το χρονικό διάστημα που αυτή θα βρίσκεται είτε στο SHOWROOM της, είτε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo “Athens Fashion – Trade Show” που λαμβάνει μέρος για «Ανοιξη – Καλοκαίρι» και για «Φθινόπωρο – Χειμώνας», ενώ οι πελάτες, από την πλευρά τους, οφείλουν να εκδηλώνουν εντός 10 ημερών από της λήψεως της σχετικής προσκλήσεως το ενδιαφέρον τους για νέες παραγγελίες, άλλως η εταιρεία δεν δεσμεύεται από το να εκτελέσει παραγγελίες και σε άλλους ενδιαφερομένους στην ίδια περιοχή.  

2. Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του πελάτη γίνονται με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, e-mail), τελούν δε υπό την ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία. Ανάκληση επιβεβαιωμένης παραγγελίας δε χωρεί, δοθέντος ότι με βάση τη συγκεκριμένη παραγγελία γίνεται και σχετικός προγραμματισμός για την εκτέλεσή της. 

3. Για κάθε συνεργασία με νέο πελάτη λαμβάνεται υπόψη η παρουσία στην ίδια περιοχή του/ων ήδη υφισταμένου/ων συνεργατών και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα, κυρίως λόγω πληθυσμού,για νέους συνεργάτες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Χανιά, Καβάλα, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Σέρρες, Τρίκαλα, Κατερίνη, Καλαμάτα, Λαμία, Ρόδο, Κομοτηνή, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Ξάνθη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Κόρινθο, Χίο, Μυτιλήνη, Καστοριά, Πρέβεζα, Αρτα, Πύργο, Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρτη, Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο Κρήτης, Σάμο, Σύρο, Λευκάδα Ζάκυνθο και άλλες μεγάλες πόλεις ή νησιά πρέπει να είναι επικοινωνίσετε με τα κεντρικά μας γραφεία στο 2103464986. 

4. Τα εμπορεύματα παραδίδονται σε συνεργαζόμενους με την εταιρεία μεταφορείς και ταξιδεύουν με ευθύνη και δαπάνες του πελάτη, ο οποίος και καταβάλλει το τίμημα της μεταφοράς απευθείας στον μεταφορέα, κατά την παράδοση - παραλαβή τους. Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε περισσότερες από μία αποστολές.

5. Πλην της λιανικής πώλησης των προϊόντων απαγορεύεται η μεταπώλησή τους σε άλλες επιχειρήσεις, ενώ μετά την συσκευασία της παραγγελίας οποιαδήποτε αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Επίσης, ο πελάτης οφείλει να ακολουθεί την ενιαία για όλους πολιτική της εταιρείας καθόσον αφορά στις τιμές που θα πωλεί τα προϊόντα της και τις τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 10% από την αναγραφόμενη τιμή πώλησης, πλην των εκπτωτικών περιόδων που το ποσοστό της εκπτώσεως μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον πελάτη. 

6. Οι παραγγελίες εκτελούνται στους συμφωνημένους χρόνους και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας αυτοί παρατείνονται αναλόγως. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της παραγγελίας με υπαιτιότητα του πελάτη εντός 10 ημερών από τότε που θα δοθεί, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού και να παρακρατήσει την τυχόν προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την συγκεκριμένη παραγγελία, η οποία σε ουδεμία περίπτωση συμψηφίζεται με επόμενη παραγγελία. Η μερική ή ολική αποστολή της παραγγελίας θα γίνεται εντός 3 ημερών από την πραγματοποίηση της εξόφλησης. 

7. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία που τιμολογείται ο πελάτης. Πληρωμές τοις μετρητοίς που υπερβαίνουν το ποσό των 500,00 € γίνονται αποκλειστικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Adonio Adriano και όχι με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Για πληρωμές μεγαλύτερων ποσών, εκπτώσεις παραγγελιών, επιταγές, αποστολές παραγγελιών και οικονομικές εκκρεμότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κεντρικά μας γραφεία στο 2103464986. Η εταιρεία ενημερώνει για την εύρεση της παραγγελίας του πελάτη ώστε αυτός να προβεί στην άμεση εξόφληση του ποσού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία επικοινώνησε με τον πελάτη και δεν υπήρξε ανταπόκριση από αυτόν.  Η εταιρεία ενημερώνει για την εύρεση της παραγγελίας του πελάτη ώστε αυτός να προβεί στην άμεση εξόφληση του ποσού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία επικοινώνησε με τον πελάτη και δεν υπήρξε ανταπόκριση από αυτόν.  

8. Για εμπορεύματα στα οποία έχει εντοπιστεί πραγματικό ελάττωμα, ή αν η εκτελεσθείσα παραγγελία είναι ουσιωδώς διαφορετική από την υποβληθείσα, ο πελάτης οφείλει πριν κάνει χρήση τους, και εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της adonioadrianοbags@ gmail.com, αποστέλλοντας και φωτογραφία περί τούτου (αποδεικτικό του ελαττώματος), ώστε να ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα να αντικατασταθεί το ελαττωματικό εμπόρευμα με παρόμοιο ή να χορηγηθεί αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. Μετά την αναγνώριση (από την εταιρεία) του σχετικού ελαττώματος, ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει χωρίς καθυστέρηση το ελαττωματικό εμπόρευμα με τα αντίστοιχα παραστατικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η μοναδική ευθύνη της εταιρείας έγκειται στην άνευ χρέωσης αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού ή λανθασμένου υλικού. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, μετά την συσκευασία της παραγγελίας οποιαδήποτε αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Με εκτίμηση 

Αdonio Adriano